Akademie malých architektů - AMA

Novinka od září!

MANUA - architektonické studio nově od září zahajuje projekt v HaFstudiu pro děti od 9 do 15 let!
 AMA01.jpg

Dvě hodiny týdně budeme odkrývat tajemství architektury. Děti se budou učit vnímání prostor a materiálu, trvalým hodnotám, vztahu k veřejnému prostoru a krajině i nejprogresivnějším přístupům v architektuře. Chtěli bychom předat komplexní pohled na vystavěný svět okolo nás.
Každá lekce bude mít část výuky a část tvorby.
ZIMNÍ SEMESTR – POZNÁVÁME SVĚT
 
Na první hodině se budeme ptát, co si děti představují pod pojmem architektura a co o tomto oboru vědí a vysvětlíme jim, na co se mají připravit, co je bude čekat.
 
V říjnu budeme děti učit pohledu na svět. Ukážeme jim, kterých věcí si všímáme, které věci architekt ovlivňuje a které jsou ovlivněné předpisy. Ukážeme jim dobré a špatné příklady v jejich okolí. Popíšeme historické základy.
 
V listopadu je budeme učit slunci, větru, dešti a trvalým hodnotám.
 
V prosinci děti provedeme tématem veřejných prostranství, vztahu ke krajině a městskému prostředí.
 
V lednu představíme současné trendy v architektuře, charakteristické znaky lokální architektury po celém světě a dozvíme se o slavných architektech.
 
 
LETNÍ SEMESTR – VYJADŘUJEME SVŮJ VZTAH KE SVĚTU
 
Vytvoříme architektonickou huť - skupinu, ve které budeme s dětmi pracovat na projektech ve veřejném prostranství v okolí HAF studia. Naším cílem bude uvést děti do každodenní reality. Naučit je souvislostem městské infrastruktury. Kdo se o ten okolní svět stará a jak by vypadal, kdybychom se o něj starali my.
 
Tento kurz je zároveň jedním z drobných projektů, ověřující možnost integrace tématu architektury do vzdělávání na základních a středních školách.
 
Akademie malých architektů (AMA) je projekt ateliéru MANUA, který byl založen k podpoře vzdělávání architektury. AMA začala jako nepravidelné akce u příležitostí volnočasových a architektonických festivalů. Cílem je zlepšit povědomí o architektuře, profesi architekta a veřejném prostoru. V minulosti jsme uskutečnili tři ročníky. První na festivalu Code:Mode Léto 2011 – téma „Nakresli svůj dům“, druhý na Ladronka festu 2011 – téma „Kam to patří?“ a třetí u příležitosti festivalu Archimyšl 2012 – téma „Navrhni a postav svou lavičku“.
AMA měla úspěch a tak jsme se rozhodli, že AMA bude pravidelný kurz pro děti.

« Zpět