ZPÍVÁME LIDOVKY

úterý - 17,30 – 18,30 – Hana Semeráková Francová, Helena Pobořilová – haf@hafstudio.cz

pro všechny

Není třeba pěvecká zdatnost, znalost not, či technika zpěvu. Stačí radost ze zpěvu a chuť se naučit naše písničky Lidové písničky jsou naše kulturní dědictví a je třeba je znát.
cena: 2 300/ 4 400,- Kč semestr/rok délka: 1h týdně
150,- Kč  jedna hodinaHERECKÉ KURZY

HERECTVÍ - KREATIVNÍ OSOBNOST 

nejen pro divadelní nadšence, ale i pro každého, kdo potřebuje při své profesi sebevědomý projev se zvládnutím mimoslovní komunikace

cena: 8 200/4 300,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně 

čtvrtek 18,15 -19,45 -   Aneta Burgerová

 

Tento herecký kurz pomáhá úspěšně k rozvoji sebevědomí i vaší kreativní osobnosti. Herectví nám poslouží jako pomůcka k tvořivé seberealizaci:
Rozvíjení:
kultury osobnosti,
úrovně sebepoznání,
neverbální komunikace,
vyjadřovacích schopností,
sebeprezentace,
sebeovládání při ataku trémy,
sebevědomého vystupování před lidmi,     
komunikační  dovednosti,
intuice,
vnímavost,
schopnost spontánně reagovat
Základní komunikační techniky a dovednosti, taktika, moderní rétorika.

přihlásit
 

OCHOTNICKÉ DIVADLO SENIORŮ 55 +

pro divadelní nadšence, kteří už přetáhli pětapadesátku a mají chuť si spolu s vrstevníky zahrát divadlo.

cena: 750/1500,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně (50-99 let)

úterý 18,30 - 20,30  MgA. Hana Semeráková Francová - haf@hafstudio.cz

 

V roce 2014 jsme  založili divadelní soubor Poslední vlastenecká divadelní. Srdečně zveme všechny nadšence, které ani po padesátce neopustila hravost, fantazie, ve kterých zůstává  kousek dětské duše! Přidejte se k nám a staňte se tak společně s námi členy souboru. Co budeme dělat? Hrát divadlo! Budeme se učit každý svou roli, vymýšlet si společně scénu, kulisy, kostýmy, rekvizity. Kdo umí, navrhne, vyrobí, ušije, vytvoří. Píšete? Skládáte hudbu? Hrajete na hudební nástroj? Zpíváte? Cokoliv z toho můžete v našem souboru uplatnit.
Představení uvádíme veřejně, aby to všechno nebylo pro nic za nic.
V roce 2015 jsme několikrát úspěšně veřejně uvedli Jiráskovu Lucernu, kterou se nám podařilo nastudovat a jsme na sebe náležitě pyšní! V sezóně 2015/2016 jsme hráli autorské dílo členů skupiny Málem zločin v šantánu. Jde o humorný, leč trošku napínavý příběh s detektivní zápletkou. Nechybí souborem oblíbené zpěvy a tance. Účinkovali jsme na festivalu Mezi ploty, v Pellého vile při festivalu Fresh senior, na pražské Kampě na festivalu Poupění Strýt tyjátr, v rámci Betlémské noci v Literární kavárně v Řetězové ulici a také v  Malostranské besedě.
V roce 2017 nastudovanou hru Hany Francové Askalona  s písničkami a tanečkami,  již neuvádíme. Nově jsme nastudovali hru, opět od autorky Hany Francové, Starci po chmelu.  Premiéra byla 28. října 2018 v Malostranské besedě. Stále ještě uvádíme. V červnu 2019 byla v Malostranské besedě premiéra hry Vlasty Třešňáka Mobilní revue. V tomto představení jsme účinkovali společně s dětskými herci z hereckých kurzů HaFstudia. V projektu, kde společně účinkují senioři s dětmi, budeme pokračovat.
Na jaře 2021 jsme konečně po covidové pauze měli v Malostranské besedě  premiéru hry Písničky z retrobedny. Jedná se o krátké představení, především plné oblíbených písniček ze 20. století. V roce 2022 jsme nastudovali společně s dětmi z HaFstudia představení Fidli fidli se strašidly. Premiéra byla již tradičně v Malostranské besedě. 
Každý nový člen vítán.


přihlásit


HUDBA

SBOROVÝ ZPĚV

cena: 8 200 / 4300,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně

středa 18,30 - 20,00  Richard Mašata -  richard.masata@gmail.com

Kroužek pro každého, kdo má hudební sluch a rád zpívá. Sborový zpěv je ideální hudební průprava, skvělá pro rozvoj muzikálnosti. Pro hudební praxi je mnohdy přínosnější, než výuka zpěvu, či hudebního nástroje. Mimo jiné je to také výborná zábava a radost!


přihlásit
 

Individuální výuku hudebních nástrojů a zpěvu najdete v sekci KURZY HUDBY