Provozní řád

Podmínkou k přijetí do kurzů a kroužků je vyplnění přihlášky a zaplacení kurzovného.
Přihlašuje se na celý kurz či kroužek, (dva semestry), během školního roku je však možné do nenaplněného kurzu, či kroužku přistoupit. V tom případě žák zaplatí pouze poměrnou část kurzu.
Kurzovné je možné platit za semestr a to: Zimní semestr během zápisu, nejpozději do 30.září.
Letní semestr do 15. ledna.
Dodatečně přihlášení zaplatí adekvátní částku při přihlášení.
Během našich kurzů, kroužků a akcí pořizujeme fotodokumentaci. Tato je použita pouze k prezentaci HaFstudia. Seznámením se s tímto provozním řádem zároveň vyslovujete souhlas s pořízením i prezentací fotografií, na kterých můžete být i vy, nebo vaše děti. 

Slevy:
Všechny slevy jsou od září 2022 dočasně pozastaveny. Poskytneme slevu pouze po konzultaci na osobní požádání. Děkujeme za pochopení.

  • Při platbě na celý školní rok najednou.
  • Za každého zájemce, kterého přivedete a který se přihlásí do kurzu, máte slevu 10%      z kurzovného!
  • Důchodcům a držitelům průkazu ZTP nabízíme slevu z kurzovného 30%
  • Slevy při účasti jednotlivce ve více kurzech!
  • Sourozenecké slevy – podle počtu dětí a navštěvovaných kurzů!
  • Věrnostní slevy 10%!
  • Slevy 10% pro občany Prahy 1 !

  • Slevu nelze uplatnit na individuální výuku hudebních nástrojů!

Poznámka: Slevy nelze kombinovat, např. sourozeneckou a věrnostní. Naší snahou ovšem bude vždy vzájemná dohoda taková, abyste byli maximálně spokojeni.

Platby za jednotlivé lekce:
 
V některých výjimečných případech lze domluvit platbu pouze za jednotlivé lekce. Cena lekce je však vyšší, než v předplatném. Plnou hodinovou platbou si můžete zaplatit vždy čtyři lekce dopředu, s výjimkou první lekce na zkoušku.  Na rozdíl od lekcí zaplacených v předplatném, vám při absenci takto zaplacená lekce nepropadá. Jednotlivé platby jsou možné pouze u nenáročných oborů, především pro malé děti.
Zkušební hodina je ZDARMA. Neplatí pro individuální lekce hudby.
V každém semestru se pohybuje  počet lekcí od 16 do 19. HaF studio je povinno dodržet stanovený počet lekcí každého kurzu – 16 lekcí za semestr. Pokud se žák nedostaví, lekce propadá. Kurzovné se zásadně nevrací. Odhlásit se lze pouze ve výjimečných nenadálých případech (úraz, stěhování...), doložených řádným a věrohodným potvrzením. V takovém případě je možné vrátit poměrnou část kurzovného.
Pečlivě si uschovejte doklad o zaplacení, můžete být požádáni o jeho předložení. Pojišťovna nehradí ztráty osobních věcí. Nahradit vám můžeme pouze oblečení uložené na určeném místě a ve standardní ceně. Proto prosím neodkládejte a nenechávejte bez dozoru v prostorách studia cenné věci.

V Praze dne 23. července 2022
Za HaFstudio: MgA. Hana Francová