HERECKÉ KURZY:
 

FILMOVÉ A TELEVIZNÍ HERECTVÍ

pro případné adepty filmových a televizních rolí od 7 do 11 let

cena: 3400/1900,-Kč školní rok/semestr délka: 1h týdně (1. a 5. třída)

pondělí 17,00 - 17,45  Jana Musilová - haf@hafstudio.cz

 

 

Součástí tohoto hereckého kurzu je rozvoj hlasu a artikulace pro obrazovku a film − vokální umístění, kontrola dechu, správná fonetická výslovnost, dialektika, pochopení a aplikace hlasové techniky a hlasová modifikace. Vysvětlení  práce herce před kamerou, jeho spolupráce s jinými herci - kolegy, režiséry a členy natáčecího štábu. Každý se zde naučí základním vztahům a terminologiím, používaným při práci jak před kamerou, tak i běžném životě kolem filmu. Studenti dostanou základy improvizace, dramatu, pohybu... a hlavně radost z tvoření. Kurzy herectví je možné využít jako přípravu k úspěšnému absolvování přijímacích zkoušek na herecké školy nebo jako dobrou průpravu pro konkurzy/castingy na obsazení tel. reklam nebo jiných televizních a filmových projektů. Spolupráce s castingovou agenturou Baby bandit!

přihlásit

DIVADELNÍ HERECTVÍ

pro divadelní nadšence od 6 do 11 let

cena: 3400 / 1 900,- Kč školní rok/semestr délka: 1h týdně

středa 15,00 - 15,45 děti 6 - 11 let  -  Monika Höppner- monazatko@seznam.cz

 


Herectví pro děti nabízí jak dramatickou výchovu, tak posléze práci na samostatném dětském představení.  Pro všechny děti je zde všestranná průprava, potřebná

k uplatnění v divadle.
Výborná příprava též pro castingy, konkurzy. Spolupracujeme s castingovými agenturami.

1. hlasová výchova - práce s dechem, tvorba dechu, hospodaření s dechem - správná tvorba hlasu, dosah hlasu, odbourávání špatných hlasových a logopedických návyků - znění a vibrace hlasu, rezonance - čtení neznámého textu 
2. pohybová výchova - vědomé uvolňování těla a svalového napětí - schopnost rychlého zaktivizování těla - snaha o přesné napodobování zadaných věcí, osob, pocitů, barev apod. - pohybová improvizace s maximálním využitím prostoru - ohebnost a tvárnost těla                                                                                                
3. rozvoj představivosti - spontánní tvorba - snaha o rozvoj fantazie, představivosti - improvizace na zadané téma, vlastní nápady - schopnost hereckého zpracování vlastních životních zkušeností, vymýšlení nových situací, vciťování se do situace ostatních lidí                                                                                                                   
4. etudy - schopnost okamžité reakce na zadané téma - partnerská komunikace, schopnost vcítit se do osudu jiných lidí a divadelních postav - charakterizace postav
5. práce na konkrétních textech Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.

přihlásit

 

 


HUDEBNÍ KROUŽEK:

KYTARA PRO RADOST

pro děti od 6 do 14 let

cena: 3 600/2 000,- Kč školní rok/semestr délka: 1 h týdně

pondělí, úterý - termín hodiny je třeba domluvit s lektorem podle možnosti zájemců
 Jiří Chmela -  jirka.chmela@seznam.cz
 
 

Pro všechny děti, holky i kluky, kteří si chtějí  své oblíbené písničky nejen zazpívat, ale doprovodit se i na kytaru.
Je rozdíl mezi tím, zda hudbu posloucháte, nebo sami hrajete. Kdo umí ve vhodný okamžik sáhnout třeba po kytaře, nejen že je patřičně okolím ohodnocen, ale přesvědčí se sám, jaký má pro něj význam vnitřní uspokojení pramenící z dobrého provedení zahrané skladby. K tomu máte možnost seznámit se se základy hudební nauky, naučíte se hrát podle not i akordových značek, osvojíte si základní postupy při doprovodu písniček.
Tento kroužek je maximálně pro 4 žáky.
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.


přihlásit


VÝTVARNÉ KROUŽKY:

VÝTVARNÁ DÍLNA

cena: 3 400,-Kč/1 900,- Kč    rok/semestr  délka: 1h týdně (1. - 5. třída)

Úterý:   14,15 – 15,00
Středa:  14,15 – 15,00 - Eliška Černá - eliskacerna@volny.cz, tel. 775 276 956


Veselé tvoření pro všechny malé kreativní šikulky a šikuly. Stříhání, malování, „kytičkování“, panenky z makovic, strašidýlka ze šišek, ptáčkové z ořechových skořápek, popelčiny oříšky, vtipné zdobení kraslic a perníčků…..
Možno docházet i na jednotlivé lekce po předběžné domluvě.
Cena za 1 hodinu je 100,- Kč, sleva pro sourozence 50%.
číslo účtu: 190542475/0300


https://www.facebook.com/kvetinovyatelieruelisky/


přihlásit


 


 

 

Individuální výuku hudebních nástrojů a zpěvu najdete v sekci KURZY HUDBY