Kurzy pro děti, mládež, dospělé

KYTARA PRO KAŽDÉHO

6 - 99 let
cena: 12 000/6 200,- Kč školní rok/semestr délka: 1h týdně

Vít Maršálek -  vitmarsalek@email.cz

Jedná se o individuální hodiny (kurzy), které si prosím rezervujte u lektora.

Individuální kurzy pro děti, dospělé, začátečníky i trochu  pokročilé. 
Ať už jsi úplný začátečník nebo pokročilejší hráč, ať už se chceš doprovodit kytarou u ohně nebo hrát našlápnutý sólo, kytara pro každého je tvojí ideální volbou. Přines si nástroj, akustický či elektrický a rozjeď to ve velkém stylu! Ukážeme ti akordy, jak číst noty, trochu hudební teorie a hlavně ti rozšíříme vědomosti o nástroji, který si vybereš. Ale to už je jen a jen na tobě. Tak neváhej a hoď se do správného hudebního ladění!!
 

přihlásit

KYTARA PRO RADOST - KROUŽEK

pro děti od 6 do 10 let

cena: 3 100/6 000,- Kč semestr/rok délka: 1h týdně

úterý 15,15 - 16,00 Vít Maršálek -  vitmarsalek@email.cz
 

pro děti od 11 do 15 let

cena: 3 100/6 000,- Kč semestr/rok délka: 1h týdně

úterý 16,00 - 16,45 Vít Maršálek -  vitmarsalek@email.cz


Pro všechny děti, holky i kluky, kteří si chtějí  své oblíbené písničky nejen zazpívat, ale doprovodit se i na kytaru.
Je rozdíl mezi tím, zda hudbu posloucháte, nebo sami hrajete. Kdo umí ve vhodný okamžik sáhnout třeba po kytaře, nejen že je patřičně okolím ohodnocen, ale přesvědčí se sám, jaký má pro něj význam vnitřní uspokojení pramenící z dobrého provedení zahrané skladby. K tomu máte možnost seznámit se se základy zpěvu, naučíte se hrát podle not i akordových značek, osvojíte si základní postupy při doprovodu písniček.
Tento kroužek je maximálně pro 4 žáky.
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.


přihlásit

 

KYTARA, ELEKTRICKÁ KYTARA, BASKYTARA PRO MÍRNĚ POKROČILÉ

6 - 99 let
cena:   12 000/6 200,- Kč školní rok/semestr délka: 1h týdně

Vít Maršálek -  vitmarsalek@email.cz

Jedná se o individuální hodiny (kurzy), které si prosím rezervujte u lektora.

Zdokonalení techniky, rytmická cvičení, hra z listu/ akordových značek, základy harmonie, intonační cvičení, hudební nauka, stupnice a jejich využití v praxi; improvizace, sólová hra, či kytarové doprovody napříč žánry, technické vybavení - kytarové aparáty, efekty a zvukové možnosti kytary. 
 
Stylové rozhraní: Blues, rock, pop, jazz, world music, country, vážná hudba.
 
Jak pro klasické, či akustické kytary, tak pro elektrické kytary.
 
Nutnost znalosti: Hra z notového zápisu, základní stupnice (dur a moll), základní akordy (kvintakordy), základy hudební nauky, rytmické a intonační cítění.

Technika:
Prsty,
Trsátko

Styl:
Písnička,
Blues,
Rock,
Jazz

Teorie:
Noty,
tabulatura,
akordy,
stupnice a jejich použití a další.

 

přihlásit

KLAVÍR

6 - 99 let
cena: 12 000/6 200,- Kč školní rok/semestr délka: 1h týdně

David Coufal - 
david.coufal@5zsmb.cz

Jedná se o individuální hodiny (kurzy), které si prosím rezervujte.

Výuka hry na klavír - individuální kurzy pro děti, dospělé, začátečníky i pokročilé. Pro všechny, kteří cítí potřebu seberealizace pomocí hudby. Účelem výuky nemusí být profesionální dráha hudebníka. Osvojit si osobitý pohled na svět, kde nechybí určité nároky na citlivý výběr duchovních hodnot a tříbení vkusu, není tak málo.

V klavírním oboru jsou probírány, přiměřeně k dosud dosaženým hudebním schopnostem žáka, základní tituly klavírní literatury a základy hudební nauky. To nevylučuje individuální přístup k výběru repertoáru podle vkusu a požadavků žáků; snažíme se vždy o maximální kompromis mezi studujícím a lektorem. Začínající adepti klavírní hry však musí počítat s jistými nároky ze strany lektorů: zvládnutí základů hudební nauky včetně čtení basového klíče, dbát na správné držení ruky a paže, důslednost hraní určitých prstokladů při cvičení stupnic a etud.

přihlásit

KLAVÍR,  ZPĚV

6 - 99 let
cena: 12 000/6 200,- Kč školní rok/semestr délka: 1h týdně

Eliška Matoušová - matousova.eliska@seznam.cz

Jedná se o individuální hodiny (kurzy), které si prosím rezervujte.
Výuka zpěvu - individuální kurzy pro všechny, kteří rádi zpívají a chtěli by zvládnout základy pěvecké techniky, které se jim mohou zúročit jako sólisté, nebo členové pěveckého sboru.

Cílem výuky zpěvu je zvládnutí základní techniky zpěvu a následné zdokonalování. Výuka je určena především těm, pro které je zpěv koníčkem, může však být také účinnou terapií. Pro zájemce, kteří chtějí zpívat na amatérské úrovni, nebo se chtějí pustit na profesionální dráhu zpěváka.

V klavírním oboru jsou probírány, přiměřeně k dosud dosaženým hudebním schopnostem žáka, základní tituly klavírní literatury a základy hudební nauky. To nevylučuje individuální přístup k výběru repertoáru podle vkusu a požadavků žáků; snažíme se vždy o maximální kompromis mezi studujícím a lektorem. Začínající adepti klavírní hry však musí počítat s jistými nároky ze strany lektorů: zvládnutí základů hudební nauky včetně čtení basového klíče, dbát na správné držení ruky a paže, důslednost hraní určitých prstokladů při cvičení stupnic a etud.

SBOROVÝ ZPĚV

15 - 99 let
8 200 / 4300,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně
Richard Mašata richard.masata@gmail.com


Kroužek pro každého, kdo má hudební sluch a rád zpívá. Sborový zpěv je ideální hudební průprava, skvělá pro rozvoj muzikálnosti. Pro hudební praxi je mnohdy přínosnější, než výuka zpěvu, či hudebního nástroje. Mimo jiné je to také výborná zábava a radost!


přihlásit