HERECKÉ KURZY

HERECTVÍ - DIVADELNÍ

pro divadelní nadšence od 11 do 16 let

cena: 8 200 / 4 300,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně

středa 15,45 - 17,15
středa 17,15 - 18,45  Monika Höppner - monazatko@seznam.cz

Herectví pro děti nabízí jak dramatickou výchovu, tak posléze práci na samostatném dětském představení.  Pro všechny děti je zde všestranná průprava, potřebná

k uplatnění v divadle.
Výborná příprava též pro castingy, konkurzy. Spolupracujeme s castingovými agenturami.

1. hlasová výchova - práce s dechem, tvorba dechu, hospodaření s dechem - správná tvorba hlasu, dosah hlasu, odbourávání špatných hlasových a logopedických návyků - znění a vibrace hlasu, rezonance - čtení neznámého textu 
2. pohybová výchova - vědomé uvolňování těla a svalového napětí - schopnost rychlého zaktivizování těla - snaha o přesné napodobování zadaných věcí, osob, pocitů, barev apod. - pohybová improvizace s maximálním využitím prostoru - ohebnost a tvárnost těla                                                                                                
3. rozvoj představivosti - spontánní tvorba - snaha o rozvoj fantazie, představivosti - improvizace na zadané téma, vlastní nápady - schopnost hereckého zpracování vlastních životních zkušeností, vymýšlení nových situací, vciťování se do situace ostatních lidí                                                                                                                   
4. etudy - schopnost okamžité reakce na zadané téma - partnerská komunikace, schopnost vcítit se do osudu jiných lidí a divadelních postav - charakterizace postav
5. práce na konkrétních textech Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.

přihlásit


DĚTSKÉ DIVADLO - HAFDIVADLO 

pouze pro vybrané žáky hereckých kurzů HaFstudia od 11 do 16 let
cena: ZDARMA délka: 1h týdně

Monika Höppner - monazatko@seznam.cz

Členové divadla  studují představení, jenž  veřejně prezentují.
Pro všechny, kteří chtějí divadlo poznat opravdu zblízka. Nejde ani o kurz herectví, ani o herecký kroužek. Jedná se o skutečné divadlo, ve kterém děti pracují nejen jako herci, dramatici, režiséří a výtvarníci, ale ve všech profesích, které se v divadle nachází. Najde se prostor pro každého tvořivého jedince.
Účast v Dětském divadle vyžaduje návštěvy všech zkoušek, někdy navíc i o víkendu. Veřejná představení jsou často v jiných termínech, než jsou pravidelné zkoušky. Vyžaduje se, aby se  herci vždy účastnili. Je třeba s tím počítat a přizpůsobit se. Práce
v Dětském divadle je něco naprosto jiného, než pouhá návštěva kurzu. 
 

 


HERECTVÍ - DIVADELNÍ, FILMOVÉ

pro případné adepty filmových a televizních rolí od 12 do 16 let

cena: 8 200 / 4 300,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně

čtvrtek   16,45 - 18,15   Ezra Bokštefl -Ezra.boksteffl@post.cz


Součástí tohoto hereckého kurzu je sociální a osobnostní rozvoj jednotlivce skrze prvky a postupy dramatického umění či dramaterapie. 
Studenti dostanou základy improvizace, dramatu, pohybu a práce s hlasem. 
Tyto základy jsou založeny na lidské schopnosti jednat v navozených situacích, jako by byli skutečné. Tuto zažitou zkušenost využijí a ocení právě ve filmu, ale i v každodenním životě. Každý se zde naučí základním vztahům používaných jak před kamerou, tak i mimo kameru. Studenti si odnesou hlavně radost z tvoření, smysl pro kreativitu a velký posun v oblasti komunikace a sebevědomí. 
Kurzy herectví je možné využít jako dobrou průpravu pro konkurzy/castingy na obsazení tel. reklam nebo jiných televizních a filmových projektů. 
 
Spolupráce s castingovou agenturou Baby bandit a dalšími!přihlásit
 

HUDEBNÍ KURZ

KYTARA PRO RADOST - KROUŽEK

cena: 6 000/3 100,- Kč školní rok/semestr délka: 1 h týdně

termín hodiny je třeba domluvit s lektorem podle možnosti zájemců
Vít Maršálek - vitmarsalek@email.cz
 

Pro všechny děti, holky i kluky, kteří si chtějí  své oblíbené písničky nejen zazpívat, ale doprovodit se i na kytaru.

Je rozdíl mezi tím, zda hudbu posloucháte, nebo sami hrajete. Kdo umí ve vhodný okamžik sáhnout třeba po kytaře, nejen že je patřičně okolím ohodnocen, ale přesvědčí se sám, jaký má pro něj význam vnitřní uspokojení pramenící z dobrého provedení zahrané skladby. K tomu máte možnost seznámit se se základy zpěvu, naučíte se hrát podle not i akordových značek, osvojíte si základní postupy při doprovodu písniček.

Tento kroužek je maximálně pro 4 žáky.
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.


Přihlásit

Individuální výuku hudebních nástrojů a zpěvu najdete v sekci KURZY HUDBY