HERECKÉ KURZY
 

FILMOVÉ A TELEVIZNÍ HERECTVÍ

pro případné adepty filmových a televizních rolí od 12 do 16 let

cena: 6600 / 3600,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně

pondělí 17,45 - 19,15 Jana Musilová -  haf@hafstudio.cz


Součástí tohoto hereckého kurzu je rozvoj hlasu a artikulace pro obrazovku a film − vokální umístění, kontrola dechu, správná fonetická výslovnost, dialektika, pochopení a aplikace hlasové techniky a hlasová modifikace. Vysvětlení  práce herce před kamerou, jeho spolupráce s jinými herci - kolegy, režiséry a členy natáčecího štábu. Každý se zde naučí základním vztahům a terminologiím, používaným při práci jak před kamerou, tak i běžném životě kolem filmu. Studenti dostanou základy improvizace, dramatu, pohybu... a hlavně radost z tvoření. Kurzy herectví je možné využít jako přípravu k úspěšnému absolvování přijímacích zkoušek na herecké školy nebo jako dobrou průpravu pro konkurzy/castingy na obsazení tel. reklam nebo jiných televizních a filmových projektů. Spolupráce s castingovou agenturou Baby bandit!

přihlásit

DĚTSKÉ HAFDIVADLO a DIVADELNÍ HERECTVÍ

pro divadelní nadšence od 11 do 16 let

cena: 6600 / 3600,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně

středa 16,30 - 18,00 herectví Monika Höppner - monazatko@seznam.cz

Herectví pro děti nabízí jak dramatickou výchovu, tak posléze práci na samostatném dětském představení.  Pro všechny děti je zde všestranná průprava, potřebná
k uplatnění v divadle.
Výborná příprava též pro castingy, konkurzy. Spolupracujeme s castingovými agenturami.

1. hlasová výchova - práce s dechem, tvorba dechu, hospodaření s dechem - správná tvorba hlasu, dosah hlasu, odbourávání špatných hlasových a logopedických návyků - znění a vibrace hlasu, rezonance - čtení neznámého textu 
2. pohybová výchova - vědomé uvolňování těla a svalového napětí - schopnost rychlého zaktivizování těla - snaha o přesné napodobování zadaných věcí, osob, pocitů, barev apod. - pohybová improvizace s maximálním využitím prostoru - ohebnost a tvárnost těla                                                                                                
3. rozvoj představivosti - spontánní tvorba - snaha o rozvoj fantazie, představivosti - improvizace na zadané téma, vlastní nápady - schopnost hereckého zpracování vlastních životních zkušeností, vymýšlení nových situací, vciťování se do situace ostatních lidí                                                                                                                   
4. etudy - schopnost okamžité reakce na zadané téma - partnerská komunikace, schopnost vcítit se do osudu jiných lidí a divadelních postav - charakterizace postav
5. práce na konkrétních textech Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.

Divadelní studio žáků herectví, ve kterém  studují představení, jenž se veřejně prezentují.
Pro všechny, kteří chtějí divadlo poznat opravdu z blízka a jejich věk je od šesti do patnácti  let. Nejde ani o kurz herectví, ani o herecký kroužek. Jedná se o skutečné divadlo, ve kterém děti pracují nejen jako herci, dramatici, režiséří a výtvarníci, ale ve všech profesích, které se v divadle nachází. Najde se prostor pro každého tvořivého jedince.
Účast v Divadelním studiu vyžaduje návštěvy všech zkoušek, někdy navíc i o víkendu. Veřejná představení jsou často v jiných termínech, než jsou pravidelné zkoušky. Vyžaduje se, aby se  herci vždy účastnili. Je třeba s tím počítat a přizpůsobit se. Práce
v Divadelním studiu je něco naprosto jiného, než pouhá návštěva kurzu. 

přihlásit
 

HUDEBNÍ KURZ

KYTARA PRO RADOST

cena: 3600/2 000,- Kč školní rok/semestr délka: 1 h týdně

pondělí, úterý - termín hodiny je třeba domluvit s lektorem podle možnosti zájemců
 Jiří Chmela -  jirka.chmela@seznam.cz
 

Pro všechny děti, holky i kluky, kteří si chtějí  své oblíbené písničky nejen zazpívat, ale doprovodit se i na kytaru.

Je rozdíl mezi tím, zda hudbu posloucháte, nebo sami hrajete. Kdo umí ve vhodný okamžik sáhnout třeba po kytaře, nejen že je patřičně okolím ohodnocen, ale přesvědčí se sám, jaký má pro něj význam vnitřní uspokojení pramenící z dobrého provedení zahrané skladby. K tomu máte možnost seznámit se se základy hudební nauky, naučíte se hrát podle not i akordových značek, osvojíte si základní postupy při doprovodu písniček.

Tento kroužek je maximálně pro 4 žáky.
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.


Přihlásit

Individuální výuku hudebních nástrojů a zpěvu najdete v sekci KURZY HUDBYVÝTVARNÉ KURZY

AKADEMIE MALÝCH ARCHITEKTŮ - AMA

pro děti 9 - 15 let

cena: 6 600 / 3 600,- Kč školní rok / semestr délka: 2 h týdně

čtvrtek 16,30 - 18,00   arch. Kamil Štajgl - kamil.stajgl@gmail.com

Dvě hodiny týdně budeme odkrývat tajemství architektury. Děti se budou učit vnímání prostor a materiálu, trvalým hodnotám, vztahu k veřejnému prostoru a krajině i nejprogresivnějším přístupům v architektuře. Chtěli bychom předat komplexní pohled na vystavěný svět okolo nás.
Každá lekce bude mít část výuky a část tvorby.
Akademie malých architektů pokračuje ve stejném programu jako minulý rok. Nejprve budeme mít procházky po okolí a budeme sledovat město z několika perspektiv.
V zimě se budeme dívat do knížek, učit se kreslit a vytvářet si plány pro modely. Na jaře si studenti vymyslí projekt a postavíme jeho model za použití dřeva, betonu, skla i oceli. Přidejte se také.
 
ZIMNÍ SEMESTR – POZNÁVÁME SVĚT
 
Na první hodině se budeme ptát, co si děti představují pod pojmem architektura a co o tomto oboru vědí a vysvětlíme jim, na co se mají připravit, co je bude čekat.
 
V říjnu budeme děti učit pohledu na svět. Ukážeme jim, kterých věcí si všímáme, které věci architekt ovlivňuje a které jsou ovlivněné předpisy. Ukážeme jim dobré a špatné příklady v jejich okolí. Popíšeme historické základy.
 
V listopadu je budeme učit slunci, větru, dešti a trvalým hodnotám.
 
V prosinci děti provedeme tématem veřejných prostranství, vztahu ke krajině a městskému prostředí.
 

přihlásit

KVĚTINOVÉ KURZY

Zábavná forma výuky aranžování květin probíhá ve
dvouhodinových kurzech určených pro děti od 2. stupně ZŠ i pro
dospělé v nově otevřeném květinovém ateliéru přímo ve studiu HAF.
Budeme vázat kytice, vytvářet aranžmá na stůl i věnečky a věnce na
dveře... Naučíme se květiny nejen poznávat, ale i jim rozumět. Víme,
že práce s přírodním materiálem nabízí obrovské možnosti kreativní
zábavy. Každý si navíc výsledek své práce odnáší domů, a může se tak
pochlubit, nebo květinovou dekoraci využít jako krásný dárek.


Cena za kurz (90 minut): 350,- Kč

Kurzy pro děti nemusí být zaplacené na celý semestr, ale doporučujeme minimálně
6 dvouhodinových lekcí (90 min) , tj. 2100,- Kč. Minimální čas na to, aby se děti naučily znát různé druhy květin, a i to, jak se o ně starat. Získají zručnost a základní cit pro aranžování  a kompozici.

Termíny:

Úterý: 16,15 – 17,45; 18,00 – 19,30

Středa: 16,15 – 17,45; 18,00 – 19,30
Dle dohody se můžeme věnovat zájemcům individuálně, případně
pomoci s vytvořením kytic či dekorací např. pro plánovanou rodinnou
oslavu, narozeninový večírek pro kamarády......
Na přání pořádáme výtvarné dílny mimo studio, kurzy privátní (květinové workshopy pro školní akce, firemní večírky, rozlučky se svobodou atd.).
Cena je potom závislá na dohodě a počtu účastníků.

K přihlášení do kurzů využijte níže uvedenou emailovou adresu.
Těším se na vás!

Eliška Černá, 775 276 956, eliskacerna@volny.cz

https://www.facebook.com/kvetinovyatelieruelisky/