PROJEKT MEZIGENERAČNÍ SETKÁNÍ
Jsme velice pyšní na náš projekt mezigeneračního setkávání, kdy senioři nastudují společné představení s dětmi z dětského divadla HaFstudia. Považujeme to za přínosné pro obě generace.
Projektem mezigeneračního sblížení jsme zahájili velice zajímavý a poučný program. Děti a senioři hrají společně divadlo. Poznávají se, sbližují se. Seznamují se s generací, která je na druhém konci časové osy a často dochází k nečekaným zjištěním. Staří se dozvídají, ŽE TI MLADÍ, KTEŘÍ SE PODLE NICH ČASTO CHOVAJÍ NAPROSTO NEMOŽNĚ, VLASTNĚ MAJÍ DOBRÉ SRDCE A KDYŽ JE TŘEBA, TAK RÁDI POMOHOU. Naopak děti jsou překvapené  zjištěním, že stáří nepatří do starého železa, že lidé, ve věku jejich babiček a dědečků, dokážou být kreativní, vtipní, veselí a zábavní. I samotné nás často něco překvapí při společné práci dvou generací. Pro obě generace je to opravdu velice přínosné. Společná práce na představení učí obě generace k nutné toleranci k té druhé straně, bez které by se nedošlo k výsledku, tedy k hotovému představení. Mnohé zádrhele, které se zpočátku objevovali, jsou vymýceny, jsou pryč. Vyrostla tolerance a pochopení na obou stranách. Nemám v úmyslu zde uvádět konkrétní situace, ale je jich opravdu habaděj a je to radost. Staří a mladí, když společně pracují, se prostě lépe a rychleji sbližují, než kdyby se jenom tak setkali. Společná představení a vystoupení dětí a seniorů jsou skvělým výsledkem našeho snažení.