Projekty pořádané HaF občanským sdružením

Dětské divadlo

Od založení je součástí Studia HaF DĚTSKÉ DIVADLO. Je to skutečné divadlo pro děti a mládež od deseti do dvaceti let. Členové divadla pracují ve všech divadelních profesích a to nejen uměleckých (herectví, režie, autorská tvorba, hudba, scénografie, kostýmy), ale i maskéři, osvětlovači, nápověda, atd.

Tímto projektem se snažíme podchytit zájmy dětí v útlém věku a zaujmout je tak, aby až do rizikových let trávily hodnotně svůj volný čas a vyhnuly se tak mnohým nástrahám, které na ně čekají. Divadlo přijímá každého, jedinou podmínkou je spolehlivost, která je k provozu divadla naprosto nutná a zároveň je součástí výchovného smyslu programu.

 • 1990 Začíná pravidelné Zpívání vánočních koled na Štědrý den pod Karlovým mostem, trvá dodnes.
 • 1993 Celostátní soutěž o nejlepší, píseň, báseň, prózu a výtvarné dílo.
 • 1995 Celostátní soutěž, 2. ročník.
 • 1997 Celostátní výtvarná soutěž na téma Nejobdivuhodnější živočich, jakého znám. Nejkrásnější obrázky jsme vytiskli jako pohlednice k prodeji. Výtěžek z prodeje jsme věnovali školám ve VK, postiženým povodněmi.
 • 1999 Letní společné zpívání písní, od té doby každoročně, v Praze na Kampě i jinde.
 • 2001 – 2003 Tři ročníky celostátní dětské dopravní kampaně Řidiči zvolni, všude žijí děti. Děti výtvarně tvořily poutače s heslem v názvu soutěže od nejmenších až po billboardy a s pomocí dospělých je umísťovaly do terénu.
 • 2006 – 2009 Čtyři ročníky festivalu dětských uměleckých souborů Strýt tyjátr Poupění v Praze na Kampě.
 • 2012 - Letní soutěž HaFstudia - výtvarné, fotografické a komiks zpracování prázdninových  zážitků.
 • 2013 - Letní soutěž HaFstudia - výtvarné a literární zpracování tématu Praha – její krásy a tajemství.
 • 2014 -  Pátý ročník festivalu dětských uměleckých souborů Poupění Strýt*tyjátr v Praze na Žofíně. Poprvé hostovaly soubory seniorů.
 • 2014 - založen divadelní soubor seniorů 50+ Poslední vlastenecká divadelní. Soubor vystupuje veřejně, první premiéra byla v červnu 2015 v rámci festivalu Fresh senior v Pelleově vile Jiráskova Lucerna.
 • 2015 - Šestý ročník festivalu dětských uměleckých souborů Poupění Strýt*tyjátr v Praze na Žofíně.