2012/13 Filmové, televizní herectví a divadlo

Kurzy herectví  pro děti od 6 do 15 let vede MgA. Martina Bezoušková. V hereckých kroužcích je vždy výborná zábava! Děti z hereckých kurzů též navštěvují dětské divadlo, nekteří muzikálové divadlo.

Zpět