Týden otevřených dveří

Pro nové zájemce o herecké kurzy a kroužky pořádáme ZDARMA od 10. září 2018
Týden otevřených dveří. Jsou to zkrácené ukázkové hodiny s našimi lektory.

 
PONDĚLÍ 10. září – kurzy Martiny Novotné

15,00 – 15,45 – Pantomima, Pohybové divadlo – děti 6 – 11 let
17,00 – 17,45 – Pantomima, Pohybové divadlo – děti 12 – 16 let
18,00 – 18,45  - Herectví – kreativní osobnost – dospělí
 

ÚTERÝ 11. září  - kurzy Ivanny Balkovské

15,30 – 16,00 – Divadélko s tanečky a písničkami – děti 3 – 5 let
16,16 – 17,00 – Filmové a televizní herectví – děti 6 – 11 let
17,00 – 17,45 – Filmové a televizní herectví – děti 12 – 15 let
 

STŘEDA 12. září – kurzy Moniky Hoppner

15,00 – 15,30 – Divadelní herectví – děti 5 – 7 let
15,45 – 16,30 – Divadelní herectví – děti 7 – 11 let
16,45 – 17,30 – Divadlo, divadelní herectví – děti 12 – 16 let
 


Pro dospělé zájemce o Sborový zpěv
pořádá Radka Říhová ukázkovou zkoušku


ČTVRTEK 6. září v 18,30

 


 
 

« Zpět