DĚTI 3 - 6 LET

DIVADÉLKO S TANEČKY A PÍSNIČKAMI | 3 - 6 LET

cena: 3000/1700,- Kč školní rok/semestr délka: 1 h týdně

 úterý 15,30 - 16,15 - Jana Hajko  

Hry, vzhledem k nízkému věku předškoláků (3 - 6 let), jsou hlavní náplní divadélka. V rámci dětského divadla pro nejmenší si hrajeme na různé, v životě dětí skutečné situace, pohádky, představujeme různé bytosti, zvířátka. Učíme se jednoduché básničky, říkadla, písničky, pohybové a rytmické hry.
Pomocí hry se děti učí sebejistotě, zdravému sebevědomí. Cílem je též rozvoj řeči, rozšíření slovní zásoby, zdokonalování artikulace, češtiny, zvládání různých neznámých situací. Děti se naučí mnoho písniček, říkadel, tanečků. Zdokonalí se v rytmu.
Hrátky jsou zaměřeny na rozvoj dětské fantazie, představivosti, spontánnosti, hudebnosti. Ve hře pro nejmenší je fantazie, tvárnost a přizpůsobivost, představivost.


přihlásit

DĚTI 6 - 11 LET

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

pro hudebně a pohybově nadané divadelní nadšence od 6 do 11 let

cena: 3 000/ 1 700,- Kč školní rok/semestr délka: 1 h týdně

čtvrtek 15,00 - 15,45  - Adéla Kubelková

 

Mají vaše děti rády zpívání, tancování a divadlo, ale nemají odvahu vystoupit před diváky? Nebo naopak - máte doma muzikálovou hvězdu, která se chce ukázat světu?
Muzikálové divadlo poskytne prostor pro všechny všestranně nadané děti bez jakékoliv předchozí zkušeností.

Na hodinách se  rozvíjíme herecky, tanečně i hudebně. Hrájeme si s rytmem, pohybem a slovem. Vyzkoušíme si, co všechno dokážeme a pokusíme se vytvořit dílo, o které se podělíme s diváky!

přihlásit

FILMOVÉ A TELEVIZNÍ HERECTVÍ

pro případné adepty filmových a televizních rolí od 6 do 11 let

cena: 3000/1700,-Kč školní rok/semestr délka: 1h týdně (1. a 5. třída)

úterý 16,00 - 16,45  Jana Hajko - hajkojana@gmail.com

 

 

Součástí tohoto hereckého kurzu je rozvoj hlasu a artikulace pro obrazovku a film − vokální umístění, kontrola dechu, správná fonetická výslovnost, dialektika, pochopení a aplikace hlasové techniky a hlasová modifikace. Vysvětlení  práce herce před kamerou, jeho spolupráce s jinými herci - kolegy, režiséry a členy natáčecího štábu. Každý se zde naučí základním vztahům a terminologiím, používaným při práci jak před kamerou, tak i běžném životě kolem filmu. Studenti dostanou základy improvizace, dramatu, pohybu... a hlavně radost z tvoření. Kurzy herectví je možné využít jako přípravu k úspěšnému absolvování přijímacích zkoušek na herecké školy nebo jako dobrou průpravu pro konkurzy/castingy na obsazení tel. reklam nebo jiných televizních a filmových projektů. Spolupráce s castingovou agenturou Baby bandit!

přihlásit

 

DIVADELNÍ HERECTVÍ

pro divadelní nadšence od 6 do 11 let

cena: 3000 / 1 700,- Kč školní rok/semestr délka: 1h týdně

středa 15,00 - 15,45 herectví -  Monika Hoppner - monazatko@seznam.cz

Herectví pro děti nabízí jak dramatickou výchovu, tak posléze práci na samostatném dětském představení.  Pro všechny děti je zde všestranná průprava, potřebná
k uplatnění v divadle.
Výborná příprava též pro castingy, konkurzy. Spolupracujeme s castingovými agenturami.

1. hlasová výchova - práce s dechem, tvorba dechu, hospodaření s dechem - správná tvorba hlasu, dosah hlasu, odbourávání špatných hlasových a logopedických návyků - znění a vibrace hlasu, rezonance - čtení neznámého textu 
2. pohybová výchova - vědomé uvolňování těla a svalového napětí - schopnost rychlého zaktivizování těla - snaha o přesné napodobování zadaných věcí, osob, pocitů, barev apod. - pohybová improvizace s maximálním využitím prostoru - ohebnost a tvárnost těla                                                                                                
3. rozvoj představivosti - spontánní tvorba - snaha o rozvoj fantazie, představivosti - improvizace na zadané téma, vlastní nápady - schopnost hereckého zpracování vlastních životních zkušeností, vymýšlení nových situací, vciťování se do situace ostatních lidí                                                                                                                   
4. etudy - schopnost okamžité reakce na zadané téma - partnerská komunikace, schopnost vcítit se do osudu jiných lidí a divadelních postav - charakterizace postav
5. práce na konkrétních textech Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.

přihlásit

 

DĚTSKÉ DIVADLO - HAFDIVADLO

pro divadelní nadšence od 6 do 16 let

cena: 3 000,-Kč/1 700,- Kč    rok/semestr  délka: 1h týdně

pro  žáky kurzů herectví v HaFstudiu ZDARMA

středa  15,45 - 16,45 - děti 6 - 11 let -  Monika Hoppner - monazatko@seznam.cz

 

Divadelní studio žáků herectví, ve kterém se studují představení, jenž se veřejně prezentují.
Pro všechny, kteří chtějí divadlo poznat opravdu z blízka a jejich věk je od šesti do patnácti  let. Nejde ani o kurz herectví, ani o herecký kroužek. Jedná se o skutečné divadlo, ve kterém děti pracují nejen jako herci, dramatici, režiséří a výtvarníci, ale ve všech profesích, které se v divadle nachází. HaFdivadlo můžou navštěvovat děti z hereckých kurzů (zkouška divadla plynule navazuje na úterní herecké kurzy) a kroužků HaFstudia (zdarma), nebo ti, kdo chtějí pouze hrát divadlo a nemají zájem o zdokonalování řemeslné techniky herectví. Najde se prostor pro každého tvořivého jedince. Pro všestranně nadané děti (herecky, hudebně, tanečně) doporučujeme Muzikálové divadlo.

přihlásit


DĚTI 11 - 16 LET

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

pro hudebně a pohybově nadané divadelní nadšence od 12 do 16 let

cena: 6 000/ 3 300,- Kč školní rok/semestr délka: 2 h týdně

čtvrtek 16,45 - 18,15  - Adéla Kubelková


Mají vaše děti rády zpívání, tancování a divadlo, ale nemají odvahu vystoupit před diváky? Nebo naopak - máte doma muzikálovou hvězdu, která se chce ukázat světu?
Muzikálové divadlo poskytne prostor pro všechny všestranně nadané děti bez jakékoliv předchozí zkušeností.

Na hodinách se  rozvíjíme herecky, tanečně i hudebně. Hrájeme si s rytmem, pohybem a slovem. Vyzkoušíme si, co všechno dokážeme a pokusíme se vytvořit dílo, o které se podělíme s diváky!


FILMOVÉ A TELEVIZNÍ HERECTVÍ

pro případné adepty filmových a televizních rolí od 12 do 16 let

cena: 6000 / 3300,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně

úterý 16,45 - 18,15 Jana Hajko -  hajkojana@gmail.com


Součástí tohoto hereckého kurzu je rozvoj hlasu a artikulace pro obrazovku a film − vokální umístění, kontrola dechu, správná fonetická výslovnost, dialektika, pochopení a aplikace hlasové techniky a hlasová modifikace. Vysvětlení  práce herce před kamerou, jeho spolupráce s jinými herci - kolegy, režiséry a členy natáčecího štábu. Každý se zde naučí základním vztahům a terminologiím, používaným při práci jak před kamerou, tak i běžném životě kolem filmu. Studenti dostanou základy improvizace, dramatu, pohybu... a hlavně radost z tvoření. Kurzy herectví je možné využít jako přípravu k úspěšnému absolvování přijímacích zkoušek na herecké školy nebo jako dobrou průpravu pro konkurzy/castingy na obsazení tel. reklam nebo jiných televizních a filmových projektů. Spolupráce s castingovou agenturou Baby bandit!

přihlásit

DIVADELNÍ HERECTVÍ

pro divadelní nadšence od 11 do 15 let

cena: 6000 / 3300,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně

středa 16,45 - 18,15 herectví Monika Hoppner - monazatko@seznam.cz

Herectví pro děti nabízí jak dramatickou výchovu, tak posléze práci na samostatném dětském představení.  Pro všechny děti je zde všestranná průprava, potřebná k uplatnění v divadle.
Výborná příprava též pro castingy, konkurzy. Spolupracujeme s castingovými agenturami.

1. hlasová výchova - práce s dechem, tvorba dechu, hospodaření s dechem - správná tvorba hlasu, dosah hlasu, odbourávání špatných hlasových a logopedických návyků - znění a vibrace hlasu, rezonance - čtení neznámého textu 
2. pohybová výchova - vědomé uvolňování těla a svalového napětí - schopnost rychlého zaktivizování těla - snaha o přesné napodobování zadaných věcí, osob, pocitů, barev apod. - pohybová improvizace s maximálním využitím prostoru - ohebnost a tvárnost těla                                                                                                
3. rozvoj představivosti - spontánní tvorba - snaha o rozvoj fantazie, představivosti - improvizace na zadané téma, vlastní nápady - schopnost hereckého zpracování vlastních životních zkušeností, vymýšlení nových situací, vciťování se do situace ostatních lidí                                                                                                                   
4. etudy - schopnost okamžité reakce na zadané téma - partnerská komunikace, schopnost vcítit se do osudu jiných lidí a divadelních postav - charakterizace postav
5. práce na konkrétních textech Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.
 

přihlásit
 

DOSPĚLÍ

HERECTVÍ - KREATIVNÍ OSOBNOST

nejen pro divadelní nadšence, ale i pro každého, kdo potřebuje při své profesi sebevědomý projev se zvládnutím mimoslovní komunikace

 

cena: 6000/3300,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně

úterý 18,15 - 19,45  Jana Hajko -  hajkojana@gmail.com

 

Tento herecký kurz  pomáhá úspěšně k rozvoji vaší kreativní osobnosti. Herectví jako pomůcka k tvořivé seberealizaci:

Rozvíjení:
kultury osobnosti,
úrovně sebepoznání,
neverbální komunikace,
vyjadřovacích schopností,
sebeprezentace,
sebeovládání při ataku trémy,
sebevědomého vystupování před lidmi.

Základní komunikační techniky a dovednosti, taktika, moderní rétorika.

přihlásit


 

OCHOTNICKÉ DIVADLO SENIORŮ 55 +

pro divadelní nadšence, kteří už přetáhli pětapadesátku a mají chuť si spolu s vrstevníky zahrát divadlo.

cena: 750/1 500,- Kč školní rok/semestr délka: 2h týdně (50-99 let)

úterý 18,30 - 20,30  MgA. Hana Francová - haf@hafstudio.cz

 

V roce 2014 jsme  založili divadelní soubor Poslední vlastenecká divadelní. Srdečně zveme všechny nadšence, které ani po padesátce neopustila hravost, fantazie, ve kterých zůstává  kousek dětské duše! Přidejte se k nám a staňte se tak společně s námi členy souboru. Co budeme dělat? Hrát divadlo! Budeme se učit každý svou roli, vymýšlet si společně scénu, kulisy, kostýmy, rekvizity. Kdo umí, navrhne, vyrobí, ušije, vytvoří. Píšete? Skládáte hudbu? Hrajete na hudební nástroj? Zpíváte? Cokoliv z toho můžete v našem souboru uplatnit.
Představení uvádíme veřejně, aby to všechno nebylo pro nic za nic.
V roce 2015 jsem několikrát úspěšně veřejně uvedli Jiráskovu Lucernu, kterou se nám podařilo nastudovat a jsme na sebe náležitě pyšní! V sezóně 2015/2016 jsme nacvičili autorské rozverné dílo se zpěvy a tanci členů skupiny Málem zločin šantánu. Premiéra byla v květnu 2016 na festivalu Mezi ploty. Odehráli jsme několik repríz a chystáme další.

přihlásit