HERECKÉ KURZY, DIVADLO:

HERECTVÍ

cena: 3000/1700,-Kč školní rok/semestr délka: 1h týdně (1. a 5. třída)

úterý 16,30 - 17,15  Jana Hajko - hajkojana@gmail.com

 

Divadélko - kroužek herectví pro 6 - 11 leté děti nabízí jak dramatickou výchovu, tak možnost účastnit se  na samostatném dětském představení v rámci Dětského divadla.  Kromě herectví se děti věnují i zpěvu a pohybu. Pro všechny děti je zde všestranná průprava, potřebná k uplatnění v divadle. Výborná příprava též pro castingy, konkurzy. Spolupracujeme s castingovými agenturami.

1. hlasová výchova - práce s dechem, tvorba dechu, hospodaření s dechem - správná tvorba hlasu, dosah hlasu, odbourávání špatných hlasových a logopedických návyků - znění a vibrace hlasu, rezonance - čtení neznámého textu 
2. pohybová výchova - vědomé uvolňování těla a svalového napětí - schopnost rychlého zaktivizování těla - snaha o přesné napodobování zadaných věcí, osob, pocitů, barev apod. - pohybová improvizace s maximálním využitím prostoru - ohebnost a tvárnost těla                                                                                               
3. rozvoj představivosti - spontánní tvorba - snaha o rozvoj fantazie, představivosti - improvizace na zadané téma, vlastní nápady - schopnost hereckého zpracování vlastních životních zkušeností, vymýšlení nových situací, vciťování se do situace ostatních lidí                                                                                                                   
4. etudy - schopnost okamžité reakce na zadané téma - partnerská komunikace, schopnost vcítit se do osudu jiných lidí a divadelních postav - charakterizace postav
5. práce na konkrétních textech
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.

DĚTSKÉ DIVADLO - HAFDIVADLO

pro divadelní nadšence od 6 do 16 let

cena: 3 000,-Kč/1 700,- Kč    rok/semestr  délka: 1h týdně

pro  žáky kurzů herectví v HaFstudiu ZDARMA

úterý  17,15 - 18,00 - děti 6 - 11 let -  Jana Hajko -hajkojana@gmail.com


pro velký počet členů jsme skupiny menších a větších dětí rozdělili
děti 12 - 15 let studují představení během herectví 17,45 - 19,15


Divadelní studio žáků herectví, ve kterém se studují představení, jenž se veřejně prezentují.
Pro všechny, kteří chtějí divadlo poznat opravdu z blízka a jejich věk je od šesti do patnácti  let. Nejde ani o kurz herectví, ani o herecký kroužek. Jedná se o skutečné divadlo, ve kterém děti pracují nejen jako herci, dramatici, režiséří a výtvarníci, ale ve všech profesích, které se v divadle nachází. HaFdivadlo můžou navštěvovat děti z hereckých kurzů (zkouška divadla plynule navazuje na úterní herecké kurzy) a kroužků HaFstudia (zdarma), nebo ti, kdo chtějí pouze hrát divadlo a nemají zájem o zdokonalování řemeslné techniky herectví. Najde se prostor pro každého tvořivého jedince. Pro všestranně nadané děti (herecky, hudebně, tanečně) doporučujeme Muzikálové divadlo.

přihlásit

 


HUDEBNÍ KROUŽEK:

KYTARA PRO RADOST

cena: 3400/2 000,- Kč školní rok/semestr délka: 1 h týdně

středa, čtvrtek - termín hodiny je třeba domluvit s lektorem podle možnosti zájemců
 Jiří Chmela -  chmela.jirka@seznam.cz
 
 

Pro všechny děti, holky i kluky, kteří si chtějí  své oblíbené písničky nejen zazpívat, ale doprovodit se i na kytaru.
Je rozdíl mezi tím, zda hudbu posloucháte, nebo sami hrajete. Kdo umí ve vhodný okamžik sáhnout třeba po kytaře, nejen že je patřičně okolím ohodnocen, ale přesvědčí se sám, jaký má pro něj význam vnitřní uspokojení pramenící z dobrého provedení zahrané skladby. K tomu máte možnost seznámit se se základy hudební nauky, naučíte se hrát podle not i akordových značek, osvojíte si základní postupy při doprovodu písniček.
Tento kroužek je maximálně pro 4 žáky.
Přihlásit se můžete kdykoliv během roku, cena se poměrně krátí.


přihlásit


VÝTVARNÉ KROUŽKY:

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

cena: 3 000,-Kč/1 700,- Kč    rok/semestr  délka: 1h týdně (1. - 5. třída)

Úterý:   14,15 – 15,00
Středa:  14,15 – 15,00 - Eliška Černá - eliskacerna@volny.cz, tel. 775 276 956


Veselé tvoření pro všechny malé kreativní šikulky a šikuly. Stříhání, malování, „kytičkování“, panenky z makovic, strašidýlka ze šišek, ptáčkové z ořechových skořápek, popelčiny oříšky, vtipné zdobení kraslic a perníčků…..

Cena za 1 hodinu je 100,- Kč, sleva pro sourozence 50%.
číslo účtu: 190542475/0300


https://www.facebook.com/kvetinovyatelieruelisky/


přihlásit


 


 

 

Individuální výuku hudebních nástrojů a zpěvu najdete v sekci KURZY HUDBY