DIVADÉLKO S TANEČKY A PÍSNIČKAMI | 3 - 6 LET

cena: 3000/1700,- Kč školní rok/semestr délka: 1 h týdně

  středa 16,00 - 16,45 - Andrea Šebek Procházková -  andrea.vlocka@seznam.cz

Hry, vzhledem k nízkému věku předškoláků (3 - 6 let), jsou hlavní náplní divadélka. V rámci dětského divadla pro nejmenší si hrajeme na různé, v životě dětí skutečné situace, pohádky, představujeme různé bytosti, zvířátka. Učíme se jednoduché básničky, říkadla, písničky, pohybové a rytmické hry.
Pomocí hry se děti učí sebejistotě, zdravému sebevědomí. Cílem je též rozvoj řeči, rozšíření slovní zásoby, zdokonalování artikulace, češtiny, zvládání různých neznámých situací. Děti se naučí mnoho písniček, říkadel, tanečků. Zdokonalí se v rytmu.
Hrátky jsou zaměřeny na rozvoj dětské fantazie, představivosti, spontánnosti, hudebnosti. Ve hře pro nejmenší je fantazie, tvárnost a přizpůsobivost, představivost.


přihlásit


HUDEBNÍ KROUŽEK  BERUŠKA /3-6 let

cena: 1 700,- kč/ semestr délka: 1 h týdně

čtvrtek 15,45- 16,30 - Miroslava Bodor

přihlášky a informace: info.hudebnikrouzekberuska@gmail.com